Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROVOZNÍ ŘÁD MC

dis020.gifdis022.gif

Provozní řád v MC Lvíček z.s.

1. Mateřské centrum MC Lvíček z.s. (dále jen „MC) je zařízení sloužící k vzájemnému setkávání rodičů a děti předškolního věku, které nechtějí zůstávat jen doma, ale chtějí žít v kontaktu s okolním světem. Rodičům nabízí možnost užitečně a příjemně prožívat mateřskou a rodičovskou dovolenou, navázat nová přátelství, získávat nové zkušenosti a pohledy na výchovu, nové nápady a inspiraci. Děti, pod dohledem svých rodičů, získávají první zkušenosti před vstupem do školky, případně školy, navazují nové kontakty, zvykají si na dětský kolektiv.

2. Každý nový návštěvník podepíše, že byl seznámen s Provozním řádem MC.

3. Děti mohou přicházet do MC pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Odpovědnost za bezpečnost dítěte nese vždy doprovod dítěte a to po celou dobu pobytu v MC i v ostatních prostorách zrekonstruovaného multifunkčního centra.

5. Každý návštěvník MC (maminka, tatínek, aj.) se zapíše celým jménem a příjmením do prezenční listiny a zaplatí pověřené osobě MC vstupné, které slouží na zajištění provozu MC.

6. Vstupné se vždy platí na jeden vstup, tj. na jedno dopoledne nebo odpoledne.

7. V MC i v celém multifunkčním centruje přísně zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky.

8. Vstup do prostor MC je možný pouze v přezůvkách či ponožkách. Své svršky a obuv odkládejte v klubovně na určeném místě pro převlíkání a přezouvání.

9. Za své osobní věci si zodpovídá každý návštěvník. V případě krádeže či poškození nepřebírá MC zodpovědnost za vzniklou škodu.

10. Do MC mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhajícím onemocněním včetně průjmu apod. a ti, kteří přišli do kontaktu s infekční chorobou. Maminky a doprovod dětí, buďte rozumní a nevoďte do MC děti ani při pouhém podezření na začínají nemoc!

11. Jídlo a pití se může konzumovat pouze k tomu vyhrazenému prostoru. Do hracího prostoru, vymezeného kobercem, je přísně zakázáno nosit jídlo i pití – zákaz platí pro děti i rodiče.

12. Každý rodič krmí pouze své dítě a po svém dítěti také všechno uklidí. Nenechávejte ležet jídlo na stolech.

13. Dbejte na bezpečnost dětí. Nenechávejte kávu, čaj a jiné horké nápoje či pokrmy či ostré předměty na místech, kam děti dosáhnou (okraj stolu, nízké stolky apod.) a bez dozoru.

14. Každý rodič dbá o čistotu rukou svého dítěte.

15. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Na WC je k dispozici nočník. Nočník používejte pouze v prostorách WC. Prosíme návštěvníky, aby vše udržovali v čistotě.

16. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte se svými dětmi hračky na své místo, udržujte pořádek v herně MC, aby se předešlo zbytečným poraněním či úrazům. Dbejte na to, aby se děti k vybavení MC chovaly šetrně.

17. Buďte tolerantní k „vzájemnému poznávání dětí“. Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému dítěti neublížilo. Mějte trpělivost při řešení konfliktů mezi dětmi.

18. Návštěvníci MC jsou povinni respektovat připomínky či nařízení členů MC, kterou jsou odpovědní za jeho provoz.

19. S případnými problémy, komplikacemi či připomínkami se rovněž obracejte na členy MC. Rádi Vám vyjdou vstříc.

20. Uvítáme Vaše nápady a připomínky ke zlepšení a zkvalitnění chodu MC. S velkou radostí také uvítáme mezi sebou aktivní maminky, které by se chtěly do chodu MC zapojit.

dis018.gif

Děkujeme za dodržování těchto pravidel a přejeme Vám i Vašim dětem příjemný pobyt v našem

MC Lvíček, z. s., Počátky

dis021.gif